งานประชุม ICBES2019

งานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ICBES2019 จัดระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ที่ประเทศโปรตุเกส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.2019.icbes.net


ณ วันที่ 21-08-2019