งานประชุม BMEiCON2018

งานประชุมวิชาการทางวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMEiCON 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ http://www.bmeicon.org/bmeicon2018/


ณ วันที่ 21-11-2018