ข้อมูลติดต่อเรา

 

 

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 6 อาคาร 100 ปี คณะแพทยศาสตร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7445 1743
โทรสาร 0 7445 1744

เบอร์ภายใน 1743
อีเมลล์ IBME.PSUinfo@gmail.com,nutmon77@gmail.com